Wołowina

Nasze stado bydła rasy Welsh Black (Czarne Walijskie) przebywa przez cały rok na naturalnych, ekstensywnie użytkowanych łakach. W okresie zimowym zwierzęta karmione są sianem z naszych łak z dodatkiem śruty z własnego zboża, którą produkujemy w młynie należącym do naszego gospodarstwa. Te optymalne warunki sprawiają, że bydło przyrasta naturalnie i daje mięso najwyższej jakości.

Byki pochodzące z własego chowu są tuczone ekstensywnie. Ubój odbywa sie w sąsiedniej miejscowości , w rzeźni posiadającej certyfikat EU.


Zostan wprowadzone do rozdzielaczu Beefletteru!